Anloo “Etstoel”

Zowel in de kerk als daarbuiten staat dit jaar de doodstraf centraal. In de kerk worden twee historische rechtszaken nagespeeld. De eerste zaak dient voor het Provinciaal Gerechtshof van Drenthe en betreft brandstichting. Het is de laatste keer dat in Drenthe de doodstraf wordt uitgesproken. De tweede rechtszaak wordt gevoerd voor de Etstoel, het gerechtshof vóór 1800, waarin een geval van bigamie berecht wordt. De doodstraf is de straf die daarop staat. Het schavot staat buiten de kerk al klaar. Zal het gebruikt worden? En zo ja, voor wie?
In de baanderhoek wordt Anton Link ten tonele gebracht. Hij wordt ervan verdacht ds. Johannes Ledeboer bij Zuidlaren te hebben beroofd en gedood. Wacht ook hem het schavot?
Het spel in en om de kerk is gebaseerd op ware feiten en de personen die terecht staan, hebben eeuwen geleden werkelijk geleefd.

Het Drentse gerechtshof in vroeger eeuwen heette de Etstoel. De Etstoel vergaderde drie keer per jaar: twee keer in Rolde, maar op de feestdag van Sint Magnus in de kerk van Anloo. Sinds 1987 wordt elk jaar zo’n rechtszitting van de Etstoel nagespeeld. Het spel is gebaseerd op ware feiten en de personen die terecht staan, hebben eeuwen geleden werkelijk geleefd.