De Boswachterij Gieten-Borger

De Boswachterij Gieten-Borger is een boswachterij van Staatsbosbeheer in de Nederlandse gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn in de provincie Drenthe.

De boswachterij Gieten-Borger is ongeveer 2.900 ha groot en is rond 1922 aangelegd in het kader van de werkverschaffing. Voor die tijd lag hier een uitgestrekt heidelandeschap. Het eerst werd het noordelijk gedeelte (Gieten) van de boswachterij aangelegd en vervolgens het zuidelijk deel (Borger).
In 1963 werd de boswachterij uitgebreid door de aankoop van wandelbos in het Drouwenerzand.

Het oorspronkelijke heidelandschap werd hierdoor veranderd in een bosgebied met veel naaldbomen afgewisseld met diverse loofbomen. Het kunstmatig karakter is goed te herkennen aan de rechthoekige boskavels.

In de boswachterij liggen 26 vennetjes, waarvan het grootste, het Lunsveen, een broedplaats is voor onder anderen kokmeeuwen. Bij de vennetjes groeit zonnedauw, een vleesetend plantje.